DENT plus - Video - MI:SU Design

DENT plus - Video

Úprava videí pre stomatologickú kliniku

Zadanie

DENT+ je stomatologické klinika, pre ktorú zabezpečujeme komplexné služby. Tentokrát sme dostali požiadavku na editáciu videí, ktoré majú odprezentovať služby zubnej kliniky. Naša úloha v tomto projekte bola úprava titulkov v propagačných videách. Editácia 10 videí nám umožnila hlbšie nahliadnuť do remesla kliniky DENT+, a spolu sme tak vytvorili materiál, ktorý bude dlhodobo slúžiť pacientom.

MI:SU Design nám ako zubnej klinike DENT+ poskytuje komplexné služby - od zriadenia a spravovania našej web stránky, spracovanie celej stratégie ohľadom dizajnu, pripráva billboardov a iných navigačných tabúľ, zjednotenie propagačných materiálov a materiálov pre pacientov, pod ich záštitou prešla kompletná inštalácia nášho svetelného loga a mnoho ďalšieho. Celkovo sme s ich prácou veľmi spokojní a môžeme ich len odporučiť.

Mgr. Lenka Lešková

manažérka kliniky
project card image

Máte záujem o podobný projekt?

What is the sum of 5 and 6?

Podobné projekty