Bape - MI:SU Design

BAPE - Návrhy obalov

Obalový dizajn pre distribútora potravín

Zadanie

Bape Food je distribútor potravín, pre ktorého pravidelne pripravujeme obalový dizajn výrobkov uvádzaných na slovenský trh. Keďže je produktové portfólio Bafe Food naozaj široké, dizajn vždy prispôsobujeme podľa kategórie a ceny produktu. Dôležitou súčasťou našej tvorby je aj dodržiavanie legislatívnych a technologických požiadaviek obalov – a to tak po grafickej, ako aj obsahovej stránke.

Každá kategória produktov má svoje osobitosti a vlastný štýl. Záleží na cene produktu a konkurencii. Obalový dizajn sa pripravuje vždy s ohľadom na cieľovú skupinu = je vždy prispôsobený konkrétnemu segmentu spotrebiteľov.  Máme bohaté skúsenosti s obalovým dizajnom a s rôznorodými technológiami tlače, vďaka čomu vieme pripraviť výstup v požadovanej kvalite, presne podľa technických špecifikácií výrobcov obalov.

Sme spokojní so službami MISU Design.

Mgr. Simona Pulik-Kováčová

asistentka
project card image

Máte záujem o podobný projekt?

Please calculate 6 plus 3.

Podobné projekty