Huntingo mobilná aplikácia - MI:SU Design

Huntingo mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia pre správu poľovníckeho združenia

Zadanie

V rámci projektu HUNTINGO sme vytvárali aj mobilnú aplikáciu pre poľovníkov, ktorú by vedeli používať pri svojich potulkách v prírode. Prioritným cieľom mobilnej aplikácie je ochrana poľovníkov. Zjednodušené zapisovanie do knihy návštev a odľahčenie administratívy.

Dizajnovo mobilná aplikácia nadviazala na vizuál webového portálu. Bolo potrebné navrhnúť správnu štruktúru mobilnej aplikácie a usporiadanie funkcií podľa dôležitosti. Zároveň brať do úvahy, vek poľovníkov a tak prispôsobiť dizajn na možné nastavenia zväčšeného písma.

Kľúčovou funkcionalitou je ochrana poľovníkov. V prípade keď sa k sebe priblížia poľovníci na vzdialenosť bližšiu ako je definovaná, sú upozornení na blízkosť iného poľovníka. Poľovníci tak vedia, že v danej lokalite nie sú sami a majú byť ostražitejší. Ďalšou dôležitou funkciou je kniha návštev. Prihlásenie a odhlásenie návštevy v revíre uľahčuje evidenciu a tým výrazne zjednoduší administratívu poľovného združenia.

Na projekte HUNTINGO sme spoločne s MI:SU Design spolupracovali takmer rok. Spolupráca bola vždy efektívna a na vysokej úrovni. Mobilná aj webová aplikácia splnila všetky očakávania a teší sa obľube zo strany poľovníckej verejnosti. Ďakujeme MI:SU Design a Lovu zdar!

Juraj Kukura

konateľ
project card image

Máte záujem o podobný projekt?

Please calculate 2 plus 6.