HALOCARGO Mobilná aplikácia - MI:SU Design

HALOCARGO Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia pre vodičov s prepojením na platformu HALOCARGO

Zadanie

Zadaním bolo vytvoriť mobilnú aplikáciu a napojenie cez API na desktopovú aplikáciu HALOCARGO. Aplikácia má za úlohu poskytovať vodičom zaregistrovaným v systéme HALOCARGO aktuálne informácie o pridelených prepravách, nakládkach a vykládkach.

Dizajn aplikácie bol inšpirovaný webovou platformou HALOCARGO. Keďže ide o mobilnú aplikáciu pre vodičov, dizajn musel byť maximálne funkčný bez zbytočných rušivých prvkov.

Mobilná aplikácia HALOCARGO slúži vodičom na orientáciu v pridelených nakládkach a vykládkach v rámci dňa. V prehľadnom zozname vidia vodiči všetky svoje zastávky, názov spoločnosti, adresu a ŠPZ vozidla, na ktorom jazdu absolvujú. Mobilná aplikácia komunikuje s webovou aplikáciou, a tak zákazník presne vie, kde sa jeho zásielka nachádza, a tiež kedy bude doručená. Notifikačný systém upozorní vodiča v prípade, že bola pridaná nová zástavka. To, že sú webová a mobilná aplikácia navzájom prepojené, podstatne zvyšuje komfort používateľov platformy HALOCARGO.

S MI:SU Design sme spolupracovali na dvoch projektoch. Prvý, a pre nás najvýznamnejší, bola tvorba web stránky Halocargo. MI:SU Design nám pomohli, nie len po grafickej úprave stránky, ale aj reklamnej, a to vytvorením letákov, vizitiek či darčekových predmetov pre klientov. Po tejto skúsenosti sme vedeli, že ich chceme za partnera aj v ďalšej spolupráci.

Mgr. František Petruf

konateľ
project card image

Máte záujem o podobný projekt?

What is the sum of 7 and 6?

Podobné projekty