Byty Solivarská - Newsletter - MI:SU Design

Byty Solivarská - Newsletter

Newslettre pre developerský projekt Byty Solivarská

Zadanie

Komplexná komunikačná stratégia by mala obsahovať široké spektrum kanálov. Vďaka tomu dokážeme lepšie osloviť cieľovú skupinu. Newslettre slúžili na pripomínanie sa zákazníkom a informovaniu o aktuálnej fáze projektu. Keďže developerské projekty spúštajú predaj ešte vo fáze výstavby, aktualizácia informácii pre potencionálnych zákazníkov je dôležitá súčasť komunikácie.

So spoluprácou s MI:SU Design sme veľmi spokojní. Vytvorili nám web stránku, ktorú nám pravidelne aktualizujú, a taktiež majú na starosti všetky naše online kampane. Komunikácia s nimi bola vždy bezproblémová a výsledky ich práce podľa našich predstáv. Ďakujeme za ich kreatívny prínos pre naše podnikanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Ladislav Šandor

projektový manažér
project card image

Máte záujem o podobný projekt?

Please add 9 and 9.

Podobné projekty