Huntingo - MI:SU Design

Huntingo

Predaj poplatkových lovov a administrácia poľovníckych združení

Zadanie

Poľovnícky svet nám bol neznámy. Vytvorenie portálu pre poľovníkov a poľovné združenia bola pre nás výzva. Zadanie bolo jasne vytvoriť online platformu, ktorá zjednoduší administratívu poľovníckym združeniam zlepší tok informácii v rámci združenia a ochráni poľovníkov. Jednou s komerčných funkcií je predaj poplatkových lovov.

Dizajn portálu vychádza funkčných stránok projektu. Najdôležitejšia časť je mapa, na ktorej sa zobrazujú lokality s poplatkovými lovmi. Dizajn doplna výpis najnovších lovov, recenzie zákazníkov a dôležité informácie. Administratívna časť je prispôsobená podľa roly používateľa. Dizajn je ladený do prírodných farieb doplnený fotkami a ikonami.

Poplatkové lovy majú štruktúru ako internetový obchod. Princíp nákupu je veľmi podobný. Rozdiel je však v tom, že objednávku dostáva priamo poľovné združenie. Systém funguje na podobnom princípe ako marketplace. Zložitejšia časť systému je administrácia poľovného združenia. Kniha návštev, plán lovu, evidencia úlovkov či mnoho ďalších funkcií si vyžadovala veľa hodín práce. Keďže Huntingo má aj mobilnú aplikáciu, bolo potrebné vytvoriť API na komunikáciu medzi webovým portálom a mobilnou aplikáciou.

Na projekte HUNTINGO sme spoločne s MI:SU Design spolupracovali takmer rok. Spolupráca bola vždy efektívna a na vysokej úrovni. Mobilná aj webová aplikácia splnila všetky očakávania a teší sa obľube zo strany poľovníckej verejnosti. Ďakujeme MI:SU Design a Lovu zdar!

Juraj Kukura

konateľ
project card image

Máte záujem o podobný projekt?

Please add 4 and 4.

Podobné projekty